DSC_1383Op donderdag 23 april heeft de werkgroep paden van de Midden-Delfland Vereniging het symposium ‘Midden-Delfland als Wandellandschap’ georganiseerd. Aanleiding hiervoor  was het 15-jarig bestaan van de werkgroep.

Na de opening door Burgemeester Rodenburg van Midden-Delfland hebben diverse sprekers onder regie van de dagvoorzitter Marja van Bijsterveldt een beeld gegeven van wat er  is bereikt op het gebied van wandelrecreatie. Maar ook de wensen voor de toekomst zijn naar voren gebracht. Ook de cultuurhistorische betekenis van het landschap is aan de orde gekomen.

DSC_1412In de pauze werd door wethouder Govert van Oord  samen met de voorzitter van de werkgroep paden Hein van Bohemen de eerste wandelknooppunten netwerk paal geslagen. Dit moment is op film vast gelegd en na de pauze in de zaal getoond.

Na de pauze is er een korte discussie over de verschraling van het landschap, onder andere, door schaalvergroting van de landbouw.

Afsluitend maakte een vertegenwoordigster van Te Voet een enthousiasmerend statement “Waar gaat het om? Het gaat er om dat wij met onze voeten in de modder kunnen genieten van ons mooi Midden-Delfland”

Met dank aan alle sprekers, een presentje voor de aanwezige leden van de werkgroep  en Op Hodenpijl voor het ter beschikking stellen van de zaal sluit Marja van Bijsterveldt het geslaagde symposium af.

De realisatie van het mini-symposium ‘Midden-Delfland als wandellandschap’ is mede mogelijk door een financiële bijdrage van Fonds 1818, Fonds Schiedam – Vlaardingen e.o. en Omgevingsfonds Midden-Delfland.