De Waterslootsepoort omstreeks 1675. Ingekleurde randprent van de Kaart Figuratief (Archief Delft)

Op dinsdagavond 12 april a.s. vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats. De avond start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in Het Notenschip in Schipluiden (Schoolplein 4). Na de pauze wordt een lezing verzorgd door Gerrit Verhoeven, voormalig directeur van het stadsarchief van Delft. De titel van zijn lezing is ‘Stad en land – tot elkaar veroordeeld?’ 

Onlangs publiceerde Gerrit Verhoeven het eerste deel van de stadsgeschiedenis van Delft, dat loopt tot 1795. In dit boek komt herhaaldelijk de verhouding tussen de stad en het omringende platteland ter sprake. In deze lezing belicht hij een aantal episodes om te illustreren hoe burgers en buitenlui met elkaar omgingen. Daarbij ging het er niet altijd zachtzinnig aan toe. Centraal in het verhaal staat de Waterslootsepoort, een machtig bouwwerk dat zowel de verbinding als de scheiding tussen stad en land gestalte gaf.

 1. vimeoOpening en mededelingen
 2. Vaststellen verslag van de vorige ALV
 3. Jaarverslag en vooruitblik
 4. Financieel jaarverslag (inclusief toelichting en begroting 2016) / herbenoemen kascommissie: Jan Schrama en Peter Scholte
 5. Bestuurswisseling:
  Vertrekkende bestuursleden: Marja van Bijsterveldt, Kees Tromp, Jan van den Berg
  Kandidaat bestuursleden: Koos Karssen (voorzitter), Ron van Wijk (penningmeester), Martin Visser (lid), Corryne van Leeuwen (aspirant-lid) en Heleen Paalvast (lid).
  Klik op de foto hiernaast voor een filmpje over de bestuurswisseling. 
 6. Rondvraag
 7. Pauze
 8. Lezing ‘Stad en Land – tot elkaar veroordeeld?’ door Gerrit Verhoeven
 9. Sluiting en borrel

nieuwe bestuursleden