Een groep van achttien enthousiaste vrijwilligers heeft in korte tijd circa 500 waardevolle bomen op particuliere (boeren)erven in het buitengebied van de gemeente Midden-Delfland in kaart gebracht.

Bomen zijn ontzettend belangrijk in de polder. ‘Zij bepalen de horizon, geven schaduw aan mens en dier, zij horen in de polder net als de weidevogels en, waar mogelijk, gevarieerde en kruidige weiden en bermen’, aldus Michel van Ruijven van de werkgroep Bomen van de Midden-Delfland Vereniging.

Hij overhandigde dinsdag (12 december) een dik pak informatie over de bomeninventarisatie aan de wethouders Hans Horlings en Govert van Oord. Dat gebeurde mede namens KNNV Delfland, de Bomenstichting, de Historische Vereniging Oud-Schipluiden en Midden-Delfland is Mensenwerk.

Een boerderij zonder bomen kan niet, al sprak wethouder Horlings van een spanningsveld tussen weidevogels en bomen. Bomen zijn immers ook een schuil- en broedplaats van predatoren van weidevogels.

Bomenlijst
De gemeente verwerkt alle informatie in een publieke bomenlijst. Er komt een digitale kaart, samen met historische en economische informatie van percelen en gebouwen, van deze beschermenswaardige bomen. Voor de dorpskernen bestaat al zo’n lijst. Voor deze waardevolle bomen is een kapvergunning nodig.  Voor minder duurzame bomen  is dat niet meer het geval. Dat scheelt papierwerk en geld voor eigenaren en gemeente die geen vergunning meer hoeven aan te vragen c.q te verlenen.

Foto’s en verhalen
Namens de betrokken vrijwilligers drong Piet van der Eijk bij de gemeente er nog wel op aan om partijen te benaderen die tot nu toe niet willen meewerken aan de inventarisatie. Ceciel Sillevis droeg verder een gedicht voor. Het werk voor de werkgroep Bomen staat niet stil. Een publicatie met prachtige foto’s en verhalen van waardevolle bomen is in de maak om iedereen van deze polderpracht te laten genieten. Wordt vervolgd dus!