Handenvol werk aan Blankenburgtunnel

De plannen rond de Blankenburgverbinding blijven de volle aandacht vragen van de Midden-Delfland Vereniging en met name de werkgroep Ruimte.

De  vereniging is één van de partijen die bij de Raad van State in beroep zijn gegaan tegen het Tracébesluit voor de aanleg van deze tunnelverbinding onder de Nieuwe Waterweg. De Raad van State heeft mei vorig jaar over de effecten van de stikstofuitstoot van de zesbaanssnelweg op natuurgebieden te kennen gegeven, dat er eerst vanuit het Europese Hof van Justitie duidelijkheid moet komen of het nationale stikstofbeleid, vervat in het Programma Aanpak Stikstof of kortweg de PAS-regeling, wel in overeenstemming is met dwingende Europese regels daarvoor.

Compensatiemaatregelen
De minister vindt dat allemaal te lang duren en heeft daarom in oktober jl. aanvullende compensatiemaatregelen voor stikstofeffecten gepresenteerd. Hierdoor zou de Raad van State volgens de minister niet op de uitspraak van het Europese Hof behoeven te wachten.

De  beroepspartijen zijn het daarmee niet eens en hebben in november, aanvullend op hun beroepschrift van mei 2016, gereageerd op die extra maatregelen. Dit heeft weer geleid tot een 22 (!) A4-tjes tellende reactie van de minister richting Raad van State. Als beroepspartijen gaat de vereniging, samen met Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, na of ze hier ook weer op moeten reageren. Donderdag 26 april 10.00 uur is een extra zitting bij de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Langdurig juridisch proces
‘Al met al een langdurig en zeer technisch en juridisch inhoudelijk proces waar wij als werkgroep Ruimte onze handen vol aan hebben’, aldus Leo Heijdra, die ook MDV-bestuurslid is.  ‘Uiteindelijk zal de Raad van State een uitspraak  doen of de Blankenburgverbinding er mag komen en zo ja welke maatregelen er dan genomen moeten worden om de effecten op milieu, natuur en landschap zo gering mogelijk te laten zijn.’ Volgens eerdere planning zou die uitspraak najaar 2018 moeten komen.

Bijzonder Provinciaal Landschap
Een ander aandachtsgebied voor de werkgroep Ruimte is de uitwerking van de aanwijzing van het Midden-Delflandgebied door de provincie als Bijzonder Provinciaal Landschap. Discussies daarover spelen tussen enerzijds de belangen van natuur, landschap en recreatie en anderzijds de belangen van agrarische bedrijvigheid. De inzet van de vereniging is dat er een goede balans tussen die belangen gevonden moet worden zodat het Midden-Delflandgebied voor alle inwoners, voor de omliggende steden én voor de agrarische ondernemers aantrekkelijk blijft.

Leegstand
Voorts is een delegatie van de werkgroep Ruimte aan het onderzoeken hoe om te gaan met leegkomende boerderijen/bedrijfsgebouwen in het gebied. Als boeren stoppen en door schaalvergroting van agrarische bedrijven zullen naar verwachting boerderijen/bedrijfsgebouwen in het gebied aan de agrarische functie onttrokken worden. Onderzocht wordt wat nodig is om deze gebouwen een functie te laten behouden die passend is bij het Midden-Delflandgebied.

2018-02-08T10:08:30+00:00januari 30th, 2018|Categories: Blankenburgtunnel, Nieuws, Vrijwilligers, Werkgroep Ruimte|Reacties uitgeschakeld voor Handenvol werk aan Blankenburgtunnel