De Tanthofkade tussen Sint Maartensrechtspad en Abtswoude gaat gedurende het vogelbroedseizoen (15 maart – 15 juni) niet ‘op slot’. Maar het verzoek is wel om dit deel van de Tanthofkade zolang te mijden en een alternatieve (wandel)route te kiezen.

Daarover is de Midden-Delfland Vereniging het eens geworden met ANV Vockestaert en Staatsbosbeheer. De twee organisaties wilden de route in het broedseizoen afsluiten en de toegang met een hek blokkeren, mede omdat mountainbikers misbruik ervan zouden maken. Volgens de werkgroep Paden zou daardoor een interessante wandelroute van de vereniging drie maanden lang dicht gaan. In haar optiek zou er ook amper gevaar zijn voor verstoring van broedvogels.

Informatiebord
Afgesproken is om ter plekke een informatiebord te plaatsen waarop wordt verzocht om de route tijdens het broedseizoen te mijden. Op het bord staat een alternatieve route aangegeven.

Foto: Martin Visser

Meer weten? Zie: