De kastanjebomen bij Abbestee, de eenzame populier langs de Slinksloot, een tweeënhalve eeuw oude es op een boerenerf: ze komen tot leven in het fraaie boek, getiteld Knotwilgen en andere kanjers. Bijzondere bomen in Midden-Delfland.

Deze en andere verhalen worden geïllustreerd met vele kleurenfoto’s. De detailfoto’s bij de soortenbeschrijvingen zijn niet alleen prachtig, maar helpen ook om een boom te herkennen. Bomen vertellen over de geschiedenis van het landschap en zijn bewoners. Boeren planten al eeuwen bomen bij de boerderij, voor het koel houden van de melkkelder en schaduw voor het vee, het hout werd gebruikt voor gereedschap en brandstof, de wortels van els en knotwilg versterken de oevers van sloten.

Bij geboorte of huwelijk
Maar ook particulieren planten graag een boom in hun tuin. Het bekende verhaal van een kind dat een eikel in de grond stopt, of een aanleiding zoals een huwelijk of geboorte, ze staan ook in dit boek opgetekend.

Landschap
Het resultaat van al dat planten leidt tot het huidige beeld van ons landschap. De vergezichten zouden er heel anders uitzien als je blik niet werd getrokken door de grote boomgroepen rondom de boerderijen, de rijen knotwilgen langs de sloten en wegen. En een monumentale boerderij ontleent haar pracht mede aan de linden voor de gevel.

Deze bomen horen bij het Midden-Delflandse landschap. Om hun cultuur-historische betekenis en landschappelijke waarde.

Schat aan bomen
‘Met het in kaart brengen van ongeveer 500 beschermwaardige bomen hebben we de gemeente Midden-Delfland inzicht gegeven in de schat aan bomen die we rijk zijn’, aldus Elly Janmaat en Ceciel Sillevis. Zij behoorden tot de vijftien vrijwilligers van de Midden-Delfland Vereniging die het noeste ‘veldwerk’ deden. ‘Een kleine selectie hiervan zetten we in het boek in het volle licht dat ze verdienen. Laten we heel zuinig op ze zijn, op deze polderpracht, onze kanjers!’

Het boek wordt bij de opening van de Midden-Delfland Dagen op zaterdag 16 juni gepresenteerd. Vanaf 18 juni is het digitaal te bestellen via de webshop van de vereniging. Nieuwe leden krijgen het bomenboek als welkomstcadeau.

Foto-expositie Bezoekerscentrum
De mooiste foto’s uit het boek hangen vanaf 16 juni in het Bezoekerscentrum Midden-Delfland, Tramkade 24b, Schipluiden.

Fietsexcursie vrijdag 7 september
Op vrijdag 7 september is  er een fietsexcursie langs enkele locaties die in het boek worden beschreven. Nadere info via verenigingssite en -nieuwsbrief volgt nog.

Foto: Dave Bentvelsen

In het nieuws:
https://dcur8bjarl5c2.cloudfront.net/2018/video/chrisnatuurlijk_16_06_18_audio-mp3.mp3
(interview mmv Elly Janmaat en Ceciel Sillevis, uitgezonden op Radio Rijnmond za 16 juni in het programma Chris Natuurlijk, gepresenteerd door Chris Vemer)