De bomenkap in recreatiegebied het Kraaiennest is weer uitgesteld, omdat er mogelijk broedende vogels in de bomen zitten. De Midden-Delfland Vereniging, de Bomenstichting en KNNV Delfland drongen er bij Staatsbosbeheer eerder al op aan om bij haar kapplannen rekening te houden met de broedtijd.

Volgens de organisatie zijn vorige week twee nesten van zwarte kraaien in twee bomen op de parkeerplaats gesignaleerd. Onderzocht wordt of de nesten bewoond zijn of niet.

De bedoeling was om de gevaarlijkste bomen in het gebied, bij de parkeerplaats en de kruising van het fietspad, te kappen in de derde juniweek. De andere bomen gaan pas om als er een plan is voor herplant. Dit pakket afspraken kwam tot stand in overleg met de drie gebiedsorganisaties. Als onderdeel van die afspraken was KNNV Delfland aanwezig bij het onderzoek (‘quick scan’).

Staatsbosbeheer verwacht dat er nog wel ‘een tijdje’ overheen gaat voordat de bomen tegen de vlakte gaan. Zo is eerst weer een quick scan nodig, en moet rekening worden gehouden met de agenda van de aannemer en met het broedseizoen.

Populieren
De organisatie wilde aanvankelijk eind mei ruim 200 populieren in het Kraaiennest in één keer om veiligheidsredenen kappen, ofwel middenin de broedtijd en het recreatieseizoen. De vereniging, samen met de Bomenstichting en KNNV Delfland, kwam daarop in het geweer tegen zulke rigoreuze plannen. Zij misten ook een visie en drongen aan op een veelomvattend plan voor herplant. ‘De toekomst van Het Kraaiennest gaat ons aan en gaat ons nauw aan het hart’, aldus Piet van der Eijk en Michel van Ruijven. De rechter stelde op hun verzoek de kap uit. In de tussentijd moesten de partijen er samen uitkomen. Hetgeen alsnog gebeurde. De gevaarlijkste bomen verdwijnen als eerste, de rest na een samen op te stellen herplantplan als onderdeel van breed (gedragen) akkoord. Tenzij deze bomen zo instabiel worden door storm want dan gaan ze om, ook als er zo’n plan nog niet is. Voorlopig gaan deze plannen in de ijskast, wordt vervolgd.

Foto: Henk Groenendaal

In het nieuws:
https://issuu.com/wlmedia/docs/md-2018-06-21 (de Schakel MiddenDelfland, bomenkap p 11)
http://www.wos.nl/bomenkap-kraaiennest-weer-uitgesteld/nieuws/item?1087497