Is de A4 door Midden-Delfland wel of niet volgens de afspraken ingepast in de omgeving? Om die vraag draaide de themawandeling van de Midden-Delfland Vereniging op zaterdag 1 september.  De snelweg is in december 2015 opengesteld voor het verkeer, dus dan wordt het tijd om de balans op te maken.

Het was ideaal wandelweer. Met in de verte o.a. de Olsthoornplas en de Adrianushoeve, uitvalsbasis voor de schaapskudde van Vockestaert, voerde de wandeling naar het eco-aquaduct boven de A4. Daar vertelde de gids over de verdiepte ligging en andere inpassingsmaatregelen. Jan Rijnsburger van de werkgroep Paden had zich duidelijk goed voorbereid. Hij gaf een heldere inleiding op de besluitvormingsgeschiedenis van de weg. ‘Een kunst om het kort te houden als deze zo lang is’, aldus Henk Tetteroo, een van de 25 deelnemers aan de wandeling.

Minder herrie en minder vervuiling
Andere maatregelen zijn de maximumsnelheid van 100 km/u, het dubbellaags ZOAB-asfalt en de geluidsabsorberende wanden langs het verdiepte deel van de weg. Maatregelen die alle leiden tot minder herrie en minder vervuiling.

Een man die op het eco-aquaduct zat te vissen, was dik in zijn schik met de waterkwaliteit. Er zwemmen volgens hem o.a brasem, karper, pos en zeelt. Wonderlijk idee; je zit daar boven een drukke snelweg. Daarna ging de groep via het land van boer Rodenburg naar de Woudweg.

Essen van 120 jaar
De essen in het bosje langs de Woudweg zijn volgens bomenkenner Piet van der Eijk wel 120 jaar oud. Bijzonder dat ze er nog zo gezond bij staan. Naar schatting 70 procent valt elders ten prooi aan de essentakziekte, een regelrechte ramp. Bij de Holyweg ging het over een parallelpaadje dat grotendeels onzichtbaar was in het manshoge riet.

Na ongeveer tweeënhalf uur waren de wandelaars weer bij het beginpunt. ‘Dankzij de wandeling kom je op plekken waar je anders nooit komt. Zeker voor herhaling vatbaar’, aldus Henk Tetteroo, bekend van de stichting Batavier. Hij vertelde nog over zijn inzet voor een boekje over alle A4-inpassingsmaatregelen. Daarin komt hopelijk antwoord op de vraag of de A4 door Midden-Delfland wel of niet volgens de afspraken is ingepast. Tot slot, de hoeveelheid zwerfvuil die Henk raapte viel mee. ‘Vijf blikjes, één plastic flesje, één kartonnen beker en een stuk rood-wit afzetlint.’

Foto: Piet van der Eijk