Staatsbosbeheer begint alsnog eind deze maand met het kappen van bomen in het recreatiegebied Kraaiennest. Er start op korte termijn overleg over een plan voor herplant met de Midden-Delfland Vereniging, de Bomenstichting en KNNV afdeling Delfland.

Bomenkap
Aanvankelijk wilde Staatsbosbebeer eind mei om veiligheidsredenen in één keer ruim 200 populieren in het Kraaiennest omzagen. De drie organisaties ‘steigerden’ toen vanwege mogelijke broedende vogels, ook al had de gemeente Midden-Delfland een vergunning afgegeven. Zij misten daarnaast een visie en een gedegen plan van herplant.

Na tussenkomst van de rechter startte intensief overleg en bereikten de drie bezwaarmakers, Staatsbosbeheer en de gemeente Midden-Delfland  een compromisoplossing om de gevaarlijkste populieren bij de parkeerplaats en de kruising van het fietspad neer te halen. De rest volgt na een samen op te stellen plan voor herplant.

De kapplannen schoven daarna telkens op, in juni omdat er nesten van broedende kraaien in de bomen rond de parkeerplaats werden vermoed en daarna bij gebrek aan een aannemer.

Herplantplan
Nu gaat, als alles goed gaat, de kap van de eerste ca. tachtig bomen alsnog door. Eind oktober, begin november wil Staatsbosheheer in gesprek met de vereniging, de Bomenstichting en KNNV Delfland over een herplantplan.

Het Kraaiennest is volop in beweging en plannen zijn in de maak om het gebied op de grens van Maasland en De Lier meer functies te geven. Het plan van herplant is hier onderdeel van.

Foto: Tiny van der Meer