De plannen voor herplant van het Kraaiennest krijgen stap voor stap vorm. Met bijdragen van de Midden-Delfland Vereniging, de Bomenstichting en KNNV Delfland  ligt er een eerste opzet.

De bijdragen werden begin november verzameld tijdens een gezamenlijk veldbezoek, samen met Staatsbosbeheer (beheerder) en de gemeente Midden-Delfland. Later zijn aanpassingen aangedragen door het Weidevogelpact. In het plan zijn zoveel mogelijk de verschillende standpunten meegenomen van de partijen. Het plan dient als basis voor een volgende sessie.

De vereniging maakte samen met de Bomenstichting en KNNV Delfland eerder dit jaar bezwaren tegen het in één keer kappen van praktisch alle populieren in het Kraaiennest middenin het broed- en recreatieseizoen. De organisaties misten daarnaast een gedegen plan voor herplant en een visie op de toekomst van het gebied. Intensief overleg leidde gelukkig tot een compromisoplossing.

Eind september zijn alsnog ong. tachtig populieren neergehaald, de rest volgt als het herplantplan rond is.

Het recreatiegebied op de grens van Maasland en De Lier krijgt zo op termijn meer functies.

Foto: Tiny van der Meer