Het Midden-Delflandgebied is het groene hart van de regio Rotterdam Den Haag met een agrarisch karakter. Iedereen moet volop kunnen genieten van dit unieke eeuwenoude veenweide- en polderlandschap, met knotwilgen, koeien, slootjes, authentieke boerderijen, molens etc etc. Daarom zet de Midden-Delfland Vereniging zich al sinds 1977 in voor het behoud en het versterken van de kwaliteiten van het gebied.

Net als andere organisaties herijkt de vereniging om de zoveel tijd haar ideeën. Zij werkt momenteel aan een toekomstvisie en wil daarover komend jaar in gesprek met haar leden en achterban en met andere partijen in het gebied. Dat zijn lokale, regionale en ook landelijke organisaties, verenigingen, overheden die bijdragen aan de doelen van de vereniging. Samen sta je immers sterker en samen met anderen kun je als vereniging meer bereiken. Als opmaat naar die toekomstvisie, in 2020 vast te stellen, is het beleidsplan geactualiseerd.

Missie
In dit beleidsplan staat de missie van de vereniging als volgt omschreven: ‘het behouden, versterken en vitaal houden van het bijzonder groen en open landschap van het Midden-Delflandgebied’, eerste Bijzonder Provinciaal Landschap van Nederland,  en het bevorderen van verantwoorde recreatie in dit gebied’.
Vanuit deze missie richt de vereniging zich op:

  • Verbreden van het maatschappelijk draagvlak voor het behoud van het gebied
  • Bewaken van dit bijzondere landschap en de natuur van Midden-Delfland
  • Verbinden van de omliggende steden met dit platteland
  • Bevorderen van de recreatie met respect voor het rustige, landelijke karakter