De regelmatige bezoeker van het recreatiegebied in de Kerkpolder tussen Delft en Schipluiden heeft ze vast gelezen. Op de informatiebordjes bij de ingangen informeert Staatsbosbeheer over de kap van bomen en andere maatregelen tegen de essentaksterfte die in augustus starten.

Staatsbosbeheer heeft andere organisaties die zich bezighouden met de leefomgeving in januari geïnformeerd, en is met vertegenwoordigers van Bomenstichting, Midden-Delfland Vereniging, KNNV Delfland en Vogelwacht Delft door het gebied gewandeld. Zij hebben hun zienswijze gegeven op de huidige situatie, en volgen de verdere ontwikkelingen nauwgezet.

Kap en herplant
Buiten de grootschalige kap wordt er ook een inhaalslag gemaakt met dunning en achterstallig onderhoud. Volgens Piet van der Eijk van de Bomenstichting en lid van de MDV-werkgroep Bomen zal het ‘echt schrikken’ zijn als de kap klaar is. ‘Maar er wordt ook opdracht gegeven voor herplant op de essentiële noodzakelijke plekken.’ Voor holbroeders en insecten wordt op enkele plekken dood en ziek hout niet opgeruimd.

Wie specifieke informatie wenst kan het beste zich vervoegen bij  Lieke Verhoeven, publieksvoorlichter van Staatsbosbeheer, via [email protected] of 010-4600591. Voor de website en de Facebookpagina van Staatsbosbeheer schrijft zij regelmatig blogs en andere bijdragen over haar werk en werkzaamheden zoals in de Kerkpolder.

Foto: Piet van der Eijk