De Midden-Delfland Vereniging zet vraagtekens bij de plannen voor verbreding van de A4 tussen Den Hoorn en de Ketheltunnel. Gevreesd wordt voor toename van het sluipverkeer door ons gebied zolang de filedruk op de A4 niet is afgenomen, voor extra geluidsoverlast (zijn de geluidswallen hoog genoeg?)  en voor aantasting van de luchtkwaliteit.

De werkgroep Ruimte heeft daarom namens de vereniging al eerste zienswijzen ingediend en die toegelicht bij Rijkswaterstaat. Het wachten is nu op de uitkomst van een milieurapport over de effecten van de verbreding op o.a. de kwaliteiten van het Midden-Delflandgebied die medio 2019 wordt verwacht, en daarna het ontwerp-Tracébesluit waartegen officiële zienswijzen kunnen worden ingediend.

De werkgroep Ruimte volgt het nauwgezet.

Foto: Albert Tieken