Bestuurders van omliggende steden hebben een belangrijke stap gezet door gezamenlijk het Midden-Delflandgebied te ‘adopteren’. Daarmee geven zij een krachtig signaal af dat zij het gebied groen en open willen houden, en verder willen gaan dan alleen aanwijzen als Bijzonder Provinciaal Landschap.

Koos Karssen reageerde opgetogen op deze eensgezindheid. De Midden-Delfland Vereniging waarvan hij voorzitter is, hield donderdag 14 maart in Maassluis een congres over de toekomst van Midden-Delfland. Met zijn rust, ruimte en weidsheid ook wel bekend als ‘de groene long en achtertuin van de stad’.

De zogenoemde gebiedstafel met als voorzitter en  ‘trekker’ Delfts burgemeester Marja van Bijsterveldt en met verder als leden (bestuurders van) Rotterdam, Maassluis, Midden-Delfland, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Schiedam, Vlaardingen, Westland, het Hoogheemraadschap van Delfland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer alsmede de vereniging en LTO Noord Delflands Groen, wil dat het gebied een soort ‘Central Park’ wordt tussen de steden.

Kansen en bedreigingen
Het congres in het met ong. 250 deelnemers ‘uitverkochte’ Theater Koningshof draaide om kansen en bedreigingen. Sprekers zoals Rob van Brouwershaven (ministerie van LNV) en Hans Van den Heuvel van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland, deelden hun zorg over de verstedelijking met bijbehorende infrastructuur, de toekomst van de (kringloop)boeren als dragers van het landschap en de impact van klimaatverandering en energietransitie.

Een paneldiscussie in interactie met de zaal werd gehouden met Zuid-Hollands gedeputeerde Han Weber, wethouder Sonja Smit van Midden-Delfland,  Rotterdams directeur stadsontwikkeling Willem Sulsters, biologische melkveehouder Roel van Buuren en recreatieondernemer Wim Warbout. Schrijver-journalist Koos Dijksterhuis vertelde, ondersteund met beelden, geestig over zijn belevenissen in Midden-Delfland.

Daden zijn beter
‘Woorden zijn mooi, daden zijn beter. We hebben biodiversiteitsdrammers nodig.’ Met die hartekreet maande Marc van den Tweel van Natuurmonumenten de provincie Zuid-Holland om na de erkenning van van Midden-Delfland als Bijzonder Provinciaal Landschap eind 2017, een regierol te nemen en meer actie om het waardevolle maar kwetsbare gebied te behouden.

Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag, riep in een videoboodschap op om het gebied (‘zoveel moois zo dichtbij de stad moeten we delen’) nog beter op de kaart te zetten.

Boek over A4
Ter afsluiting ontving burgemeester Arnoud Rodenburg van Midden-Delfland het eerste exemplaar van het boek ‘Polderen over de A4 in Midden-Delfland. Inpassing en compensatie’. Het boek naar een idee van Henk Tetteroo en geschreven door Kor Kegel, kijkt niet slechts terug naar de (roerige) geschiedenis van deze snelweg. Voor het eerst is op een rijtje gezet welke positieve resultaten ook zijn geboekt, en anno 2019 te zien zijn.

Met de landschappelijke inpassing van de A4 zijn de nadelen beperkt. Samen met het IODS-programma (Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam) maakte dat de snelweg ‘acceptabel’. Dit totaalpakket met investeringen in het gebied gaven een enorme impuls aan Midden-Delfland. Met extra recreatieve routes, sanering van glazen kassen voor meer openheid, agrarisch natuurbeheer en weidevogelbescherming door het oprichten van het Weidevogelpact en het stimuleren van duurzaam boeren.

Het boek is o.a. te koop via de webshop van de vereniging (afhalen bij het secretariaat mogelijk op maandag en woensdag), leden betalen € 10, niet-leden € 12,50.

Foto: Ceciel Sillevis

In het nieuws:
https://www.delftopzondag.nl/reader/22663#p=29  (interview met Henk Tetteroo dd 21 april)
https://www.trouw.nl/groen/spreeuwen-en-files-in-midden-delfland~a6d3a154/
https://www.dijksterhuis.net/natuurdagboek/spreeuwen-en-files-in-midden-delfland/
https://www.rijnmond.nl/nieuws/179437/Hoe-een-snelweg-Midden-Delfland-verbeterde (met radio-interview mmv Henk Tetteroo en Kor Kegel)
https://schiedam24.nl/nl/nieuws/nieuws/alle-omliggende-gemeenten-adopteren-midden-delfland/10561
https://deschiedammeronline.nl/artikel-detail/voor-biodiversiteit-zijn-drammers-nodig
https://www.wos.nl/boekje-over-geschiedenis-a4-gepresenteerd/nieuws/item?1124911  (met tv-beelden van congres)
https://www.nieuwestadsblad.nl/reader/61551#p=22 (Nieuwe Stadsblad uit Schiedam, over boekpresentatie op congres)
https://www.grootvlaardingen.nl/reader/58873#p=12 (over boekpresentatie op congres)
https://www.nieuwestadsblad.nl/nieuws/algemeen/672834/boek-over-effect-a4-op-midden-delfland-
http://jaar2019.middendelfland.net/middendelfland/congresgroenevisieverslag.htm
https://issuu.com/wlmedia/docs/mc-2019-03-21 (Maassluise Courant, p.14)
https://issuu.com/wlmedia/docs/md-2019-03-21  (De SchakelMiddenDelfland p.8)
https://www.ad.nl/delft/boeiend-boek-beschrijft-ontstaan-verlengde-a4~a0b0d512/
https://www.wos.nl/radiogemist/detail?1552546800 (interview Henk Tetteroo bij Gardien tot Tien: vanaf 12m)
http://jaar2019.middendelfland.net/middendelfland/congresgroenevisie.htm
https://devlaardinger.nl/stad/artikel/congres-een-groene-visie-op-midden-delfland
https://devlaardinger.nl/cultuur/artikel/boek-over-40-jaar-polderen-in-de-polder
https://www.delftsepost.nl/nieuws/algemeen/664798/congres-over-een-groene-visie-op-midden-delfland-
https://www.delftopzondag.nl/reader/22657#p=28
https://www.nieuwestadsblad.nl/nieuws/algemeen/665448/een-groene-visie-op-midden-delfland-
https://www.nieuwestadsblad.nl/nieuws/algemeen/665436/boek-over-a4-in-midden-delfland-
https://www.grootvlaardingen.nl/nieuws/algemeen/665124/een-groene-visie-op-midden-delfland-
https://issuu.com/wlmedia/docs/md-2019-02-28 (De SchakelMiddenDelfland p.9)