Er gaat vrijwel geen dag voorbij of Kees van Paassen uit Den Hoorn trekt erop uit in zijn kano en met zijn camera in de aanslag.

Hij deelde zijn ervaringen op de jaarlijkse ledenvergadering van de Midden-Delfland Vereniging woensdag 10 april in Maasland. In een voor hem veel te kort tijdbestek passeerden fantastisch mooie beelden van grote zilverreiger (Kees’ zijn favoriete vogel), baltsende zwanen en futen, buizerds met ‘straalaandrijving’, maar ook beverrat, haas en snoekbaars en nog veel meer. Met de bijbehorende smakelijke verhalen.

Druk jaar
Voor de pauze blikte voorzitter Koos Karssen terug op een jaar vol dynamiek, denk bijvoorbeeld aan de stadsbijeenkomsten die voor het eerst plaatsvonden in Schiedam en Delft. Dit jaar zijn Westland (woensdag 29 mei in De Lier, bij bedrijf Priva aan de Zijlweg) en Maassluis aan de beurt.

Midden-Delfland Dag zaterdag 15 juni
De voorzitter liep verder vooruit op o.a de Midden-Delfland Dag op zaterdag 15 juni, die dus weer op één dag ipv twee dagen plaatsvindt en op twee kernlocaties: in en om het Bezoekerscentrum Midden-Delfland in Schipluiden en aan de Zuidbuurt in Vlaardingen. Het evenement moet zo weer ‘behapbaar’ worden voor bezoekers, locatiehouders en vereniging.

Kasboekje
Penningmeester Ron van Wijk gaf een inkijkje in het kasboekje van de vereniging. De vereniging timmert aan de weg, en dat vertaalt zich o.a. in een gestaag groeiende achterban (met rond 3150 leden) en hogere contributie-inkomsten. Helaas vallen de subsidie-inkomsten terug, terwijl er extra kostenposten zijn.  Om het structurele tekort op te vangen zet het bestuur in op kostenbesparingen, verdere ledenaanwas en de werving van nieuwe Partners. Een voorstel om daarnaast vanaf 2020 de jaarlijkse contributie met twee euro tot 21,50 euro te verhogen, werd unaniem goedgekeurd door de ledenvergadering.

Foto: Kees van Paassen

In het nieuws:
https://issuu.com/wlmedia/docs/md-2019-04-04 (over MDD2019 op pag. 5 in de Schakel MiddenDelfland)
https://www.ad.nl/delft/midden-delfland-vereniging-maakt-flinke-groei-door~a87bc44f/