Tot ontzetting van bomenliefhebbers is in Maasland een markante boom weggehaald. Het gaat om een fraaie, zeer oude es bij het gemaal aan de Commandeurskade.

’Wij vinden het vreselijk dat het hoogheemraadschap deze prachtige boom, die op de voorkant van ons bomenboek staat, heeft laten kappen’, aldus Piet van der Eijk van de werkgroep Bomen van de Midden-Delfland Vereniging die ook actief voor de Bomenstichting.

Bomeninventarisatie
Meer vrijwilligers van de vereniging zijn ontzet en diep teleurgesteld. Zij werkten mee aan een bomeninventarisatieproject van de gemeente Midden-Delfland en brachten ongeveer 500 bijzondere bomen in kaart. De gemeente wilde een overzicht hebben van waardevolle bomen in het buitengebied die dan door een nieuw kapvergunningenstelsel worden beschermd. Voor de bebouwde kommen van Schipluiden, Den Hoorn en Maasland is zo’n lijst er al.

De bomeninventarisatie leidde vervolgens een jaar geleden tot het boek ‘Knotwilgen en andere kanjers. Bijzondere bomen in Midden-Delfland’. Op de voorkant staat de gevelde es prominent in beeld, met uitzicht over de Commandeurspolder.

Illegale kap
Voor het kappen van de boom was volgens de gemeente geen vergunning aangevraagd door het Hoogheemraadschap van Delfland. Situaties van illegale kap kunnen wij nooit helemaal tegengaan, liet Michael Moerman van beheer en beleid Groen de vereniging weten. De gemeente stelt een onderzoek in. De vereniging hoopt dat de gemeente de bescherming van de bijzondere bomen op haar grondgebied spoedig waterdicht regelt.
Het buitengebied blijft onder de bestaande kapvergunningsregeling vallen en is in principe goed beschermd. De bomeninventarisatie wordt pas in 2020-2021 ingepast in een regeling en dan ter goedkeuring aangeboden aan de gemeenteraad

Foto: Birgit Slee

In net nieuws:
https://www.wos.nl/midden-delfland-legt-geldboete-op-na-illegale-bomenkap/nieuws/item?1131922