‘De  picknicktafel aan de Harreweg in Schiedam staat er al een tijdje. Inmiddels heeft Natuurmonumenten er een informatiebord bij geplaatst. Zo kun je bijvoorbeeld lezen dat in de poort elementen van een windas zijn verwerkt, waar een windas tot het begin van de twintigste eeuw voor diende en dat er drie windassen in de omgeving hebben gestaan.

Tot het begin van de twintigste eeuw ging het meeste vervoer in de polder over het water. Platte schuiten moest men, vanuit de sloot, met de hand over de dijk naar het hoger gelegen boezemwater trekken.

Ook lees je dat je al picknickend uitkijkt op een kerngebied voor weidevogels, waar nu weer net zo veel grutto’s broeden als eind jaren zeventig. Natuurmonumenten beheert de graslanden hier op zo’n manier dat de weidevogelkuikens gezond en veilig opgroeien en uitvliegen. Geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen en pas maaien als de kuikens kunnen vliegen. Je broodje smaakt extra lekker als je dat allemaal weet.’
(bijdrage en foto van Ria Zeeuw)