De Belastingdienst heeft de Midden-Delfland Vereniging aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Omdat wij de ANBI status hebben, zijn wij verplicht ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) te publiceren.

Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere organisaties. Onze RSIN is 812125460.