Het gebied Midden-Delfland
De gemeente Midden-Delfland ontstond 1 januari 2004 door een fusie van de gemeenten Maasland en Schipluiden (inclusief Den Hoorn en ’t Woudt).

Het gebied Midden-Delfland (vastgesteld in de ‘Reconstructiewet Midden-Delfland’ uit 1978) omvat ruwweg het gebied tussen Delft, Westland, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en wordt begrensd door de A13. Het gebied omvat zeven gemeenten: Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Rotterdam, Delft, Midden-Delfland en Westland. Daarnaast grenst Midden-Delfland aan Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Den Haag.

Het Midden-Delflandgebied. Niet te verwarren met de gemeente Midden-Delfland.

In 1977 ontstond de Midden-Delfland Vereniging in antwoord op overheidsplannen In het Midden-Delflandgebied in te richten als een rijksbufferzone.

Unieke samenwerking
In een unieke samenwerking organiseerde de streek boeren, burgers en buitenlui om gezamenlijk het belang van Midden-Delfland te bewaken. Van het begin van de plannenmakerij koos de vereniging voor een actieve aanpak. Leden van de vereniging namen deel aan de Reconstructiecommissie en haar werkgroepen. In de loop van de jaren negentig – toen de meeste besluiten in het kader van de reconstructie wel genomen waren – nam het accent op de beleidsdiscussies af en ging de vereniging werk maken van de promotie van het Midden-Delflandgebied: meer aandacht voor het ontwikkelen van wandel- en fietsroutes en het opzetten van excursies.

Promotie en bescherming
Na een bezinning op de toekomst besloot de vereniging in 2002 om een streekvereniging te worden, die behalve de promotie van Midden- Delfland ook de bescherming van het gebied een grotere prioriteit ging geven. Midden-Delfland heeft brede steun nodig om het op de lange termijn te redden.

Explosieve groei ledenbestand
Sindsdien wordt er hard aan gewerkt om meer leden te werven, hun betrokkenheid met het Midden-Delflandgebied  te vergroten. In enkele jaren verdrievoudigde het aantal leden. Sinds 1999 wordt de Midden-Delfland Dag (sinds 2016 twee dagen) georganiseerd, een jaarlijks evenement dat duizenden bezoekers trekt. We nemen actief stelling in de discussies rondom ruimtelijke plannen (wegen en woningbouw) en landschapsontwikkelingen en werken zoveel mogelijk samen met de andere organisaties (ANV Vockestaert, Midden-Delfland is Mensenwerk).