Midden-Delflandvereniging is een vereniging met Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zij zet zich in voor het behoud van het Midden-Delflandgebied. De vereniging heeft een ANBI-status en op deze pagina wordt hiervoor de verantwoording gedaan.