Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

De Midden-Delfland Vereniging houdt zich nadrukkelijk bezig met de wisselwerking tussen ons waardevolle gebied en de omliggende steden. Met een congres op 14 maart geven we extra aandacht aan deze belangrijke relatie en kijken we gezamenlijk vooruit naar de toekomst.

Met enige bezorgdheid zien wij veel op ons gebied afkomen, zoals de groei van de steden en de infrastructuur die dat met zich meebrengt, klimaatverandering en energietransitie.

Houden we het gebied groen en open of rukt de woningbouw toch op? Is er toekomst voor de boeren en onze voedselproductie? Hoe houden we de indrukwekkende biodiversiteit in stand? Is de grutto nog wel te zien en te horen in 2040? Wordt de recreatiedruk met het groeiend aantal inwoners niet te groot?

Sprekers
Gastsprekers zijn topambtenaar Rob van Brouwershaven, programmadirecteur bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Hans van den Heuvel, directeur van landbouworganisatie LTO Nederland en Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten.  Journalist/schrijver Koos Dijksterhuis verzorgt een gesproken column.

Een paneldiscussie, met vertegenwoordigers van provincie, stad, land, boer en recreatie, volgt. En natuurlijk krijgt iedereen de gelegenheid vanuit de zaal zijn/haar standpunten te laten horen. Denkt u mee over kansen en mogelijkheden waarmee we gezamenlijk zorgen voor een gezonde toekomst voor bewoners en agrarische en niet-agrarische ondernemers in combinatie met een sterke relatie naar de omliggende steden en gemeenten?

Op het programma staan verder de presentatie van Gebiedstafel Central Park door Marja van Bijsterveldt, voorzitter gebiedstafel, en de aanbieding van het boek ‘Polderen over de A4 in Midden-Delfland’.

Praktische informatie
Het congres in Theater Koningshof in Maassluis begint met een lekkere streeklunch om 12.30 uur (inloop vanaf 12 uur); het congresdeel start om 13.30 uur en duurt tot 16 uur. We sluiten af met een hapje en een drankje. Aanmelden via Wil van Dalen: [email protected], 06-10194079. NB Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Klik hier voor het volledige programma (pdf).

Foto: Tiny van der Meer