Laden Evenementen

De Midden-Delfland Vereniging houdt zich nadrukkelijk bezig met de wisselwerking tussen ons waardevolle gebied en de omliggende steden. Met een congres op 14 maart geven we extra aandacht aan deze belangrijke relatie en kijken we gezamenlijk vooruit naar de toekomst.

Met enige bezorgdheid zien wij veel op ons gebied afkomen, zoals de groei van de steden en de infrastructuur die dat met zich meebrengt, klimaatverandering en energietransitie.

Houden we het gebied groen en open of rukt de woningbouw toch op? Is er toekomst voor de boeren en onze voedselproductie? Hoe houden we de indrukwekkende biodiversiteit in stand? Is de grutto nog wel te zien en te horen in 2040? Wordt de recreatiedruk met het groeiend aantal inwoners niet te groot?

Sprekers
Onder de gastsprekers is Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten.  Ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en boerenorganisatie LTO Nederland zijn vertegenwoordigd. Trouw-journalist en schrijver Koos Dijksterhuis verzorgt een gesproken column.

Een panel, dat bestaat uit vertegenwoordigers van provincie, stad, land, boer en recreatie, deelt zijn visie. En natuurlijk krijgt iedereen de gelegenheid zijn/haar standpunten te laten horen. Denkt u mee over kansen en mogelijkheden waarmee we gezamenlijk zorgen voor een gezonde toekomst voor boeren en bewoners in combinatie met een sterke relatie naar de omliggende steden en gemeenten?

Praktische informatie
Het congres in Theater Koningshof in Maassluis begint met inloop en streeklunch vanaf 12.00 uur; het congresdeel start om 13.15 uur en eindigt met netwerkborrel rond 16.30 uur (meer informatie over programma volgt zsm). Aanmelden kan bij Wil van Dalen: [email protected], 06-10194079.

Foto: Tiny van der Meer