Het Midden-Delflandgebied is rijk aan historische boerderijen. Een kleine vijftig worden kort beschreven in de Boerderijenfietsroute. Wij wijzen op interessante details, zoals karnhuisjes, windveren, korfbogen en IHS-tekens. Soms komen oude gebruiken en herkomst van namen aan bod.

De fietsroute bestaat uit een kernrondje van ca. 28 km met twee verschillende inkortingsmogelijkheden. U fietst door het Midden-Delflandse veenweidegebied, vooral over vrijliggende fietspaden en polderweggetjes. Op een kaart middenin het boekje is de route aangegeven. Fietsers die de route willen gaan rijden, kunnen uit alle richtingen komen en zelf hun aanfietsroute bepalen. En ook daarlangs wijzen we op karakteristieke boerderijen.

Het Boerderijenfietsrouteboekje is vanaf 15 juni 2019 gratis verkrijgbaar bij de vereniging (o.a. via de webshop).

In de loop van de jaren is er in diverse Midden-Delfkranten veel aandacht besteed aan boerderijen. Middels deze link daarvan een overzicht.

Het landschap is een belangrijke waarde van het Midden-Delflandgebied. Kunstenaars hebben zich altijd al laten inspireren door dat landschap. Gemeente en culturele organisaties in Midden-Delfland namen daarom samen het initiatief voor een ‘Land art’ project. Het kunstwerk van Kouji Ohno in Het Kraaiennest, uitkijkend naar Delft tegen het Westland aan, symboliseert de verbinding tussen de stad en het platteland. Het beeld van de omtrek komt bij Land Art Delft aan de rand van de stad, als poort naar de polders.

Tussen de beelden is een fietsroute om de verbinding daadwerkelijk te beleven. Deze Kunst en Cultuurhistorische route (ca. 55 km) is door onze werkgroep Paden op kaart uitgebracht. Deze routekaart is op verschillende plekken, zoals de informatiestands van de vereniging bij bijv. de Midden-Delfland Dagen, en ook in het bezoekerscentrum gratis af te halen. Hier vindt u een verkorte routebeschrijving van knooppunt naar knooppunt.

Na de wandelseries en de 40 Ommetjes hebben we een bijzondere route voor fietsers ontwikkeld. Onze vrijwilligers die deze route hebben ontwikkeld, hebben zich laten leiden door de vele interessante bomen die Midden-Delfland rijk is. Een verrassende tocht voor zowel stedelingen als de bewoners van het gebied. Je  zult zien dat er niet alleen knotwilgen langs de wegen en sloten zijn te vinden! De totale Bomenfietsroute is een dagtocht van maximaal 60 km en gaat langs Den Hoorn, Schipluiden, Kethel, Maasland en ’t Woudt. Er zijn verschillende afstekers mogelijk, en je kunt zelf bepalen waar je wilt beginnen c.q. eindigen.

De bomenfietsroute is op verschillende plekken waaronder het bezoekerscentrum gratis af te halen. Ook is het routeboekje te downloaden, ook als gpx bestand (voor gps systemen) met waypoints. De waypoints verwijzen naar de plekken met de bijzondere bomen.

Het belang van een goede bereikbaarheid van het Midden-Delflandgebied voor recreatie wordt ook gezien. Daarom wordt er ook gewerkt aan betere ontsluitingsmogelijkheden. Dit wordt gedaan met visie, functioneel maar ook met oog voor schoonheid. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe brug tussen de TU-wijk Delft en de Ackerdijkse gebieden.