Groene organisaties naar Raad van State om besluit Blankenburgtunnel

MER BBTDiverse natuur- en bewonersorganisaties waaronder Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delfland Vereniging hebben beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel. De organisaties zijn van mening dat de minister onvoldoende heeft gekeken of er alternatieven voor deze snelweg mogelijk zijn. Lees verder

Midden-Delfland Vereniging haakt ondernemers aan

Midden-Delfland Vereniging haakt ondernemers aanSpeciaal voor ondernemers die het Midden-Delflandgebied een warm hart toedragen heeft de Midden-Delfland Vereniging MDV Partners ontwikkeld.  Met hun enthousiasme en support wil de vereniging ook in de toekomst de kansen verzilveren die deze groene oase biedt voor ondernemers. De eerste vier MDV Partners zijn 2administrate, Westvest Notarissen, Bed and Breakfast Rechthuis van Zouteveen en Uitgeverij West Media. Lees verder

De grutto van Albert Beintema & lig-in: luisteren naar weidevogels

afbeelding boekDe grutto hoort bij Midden-Delfland. Gruttokenner Albert Beintema geeft maandagavond 23 mei een lezing over deze ‘weidekoning’, op uitnodiging van de Midden-Delfland Vereniging.

Beintema schreef het boek De grutto (2015): ‘’Beintema heeft alle beschikbare kennis over grutto’s op een rij gezet, waardoor een openbarende en onthutsende samenvatting is ontstaan over de teloorgang van onze Weidekoning, de ‘modderige slijkliefhebber’.” (uit boekbespreking Adri de Groot). Lees verder